ขอบเขตการควบคุมการนำเข้าสินค้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ขอบเขตการควบคุมการนำเข้าสินค้าไม้แปรรูปเข้ามาในราชอาณาจักร

ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ที่นำเข้ามาทางด่านศุลกากรบริเวณชายแดนจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนมา และกัมพูชา (ยกเว้นสินค้าที่ส่งมาจากประเทศที่มิได้มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย และที่นำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือนำเข้ามาเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้นๆเท่าที่จำเป็น) ต้องมีใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือมีหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกของประเทศที่ส่งออก แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการทำพิธีการนำเข้า สำหรับการนำเข้าไม้ซุงทางด่านศุลกากรดังกล่าวจะต้องมีตราของประเทศผู้ผลิตประทับที่ไม้นั้นด้วย

TEG LOGISTICS
✔️ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
✔️ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
? This name you can trust? ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595