About Us
เกี่ยวกับเรา

Home / About Us

TEG LOGISTICS ?

บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร บริการ Custom Broker และ Freight Forwarder เป็นผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ ทั้ง การขนส่งทางเรือ ทางอากาศ ทางรถไฟ ทางรถบรรทุก และ การขนส่งผสมหลายรูปแบบ (Multi-Modal Transport) การส่งสินค้าชายแดน (Cross-Border), Bulk-Container-LCL Loading, Machine Project Shipment ใบขนหลายเที่ยวเรือ เป็นต้น

Cross-Border

บริการขนส่งทางบก

Ocean Freight

บริการขนส่งทางทะเล

Air Freight

บริการขนส่งทางอากาศ

Warehouse

บริการคลังสินค้า

บริการครบวงจร ที่เดียวจบทั้งกระบวนการ ไม่ยุ่งยาก