ใบขนส่งสินค้าทางทะเล

B/L คืออะไร

Bill of Lading หรือ B/L คืออะไร ?

Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้แทนหลักฐานการขนส่งสินค้าโดยผู้ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย ฺBill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้าคืออะไร จำนวนเท่าไร และสถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดยเอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า

หน้าที่ของใบตราส่งสินค้า
เอกสาร B/L นั้นมีหน้าที่หลักๆ 3 ประการ คือ

  1. เป็น “หลักฐาน” (Evidence) ของสัญญาการขนส่ง ว่าผู้ขนส่งจะทำการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางที่ระบุไว้และมอบให้กับผู้รับ (Consignee)
  2. เป็น “ใบเสร็จ” (Receipt) ที่ออกให้โดยผู้ขนส่งให้กับผู้ส่งสินค้า (Shipper) ว่าได้รับสินค้าในสภาพที่ดีเพื่อทำการขนส่งแล้ว
  3. เป็น “เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์” (Document of Title) ในการรับสินค้า หมายความว่าสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับผู้ถือ B/L ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการรับสินค้านี้ หรือ สามารถใช้เปลี่ยนกรรมสิทธิ์เป็นของคนอื่นได้

  • ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
This name you can trust
ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595