Port Charge เป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเรือ คืออะไร

Port Charge เป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเรือ คืออะไร

Port Charge : ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเรือ

Port Charge หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเรือ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยท่าเรือ สำหรับการให้บริการต่างๆ แก่เรือ สินค้า และผู้โดยสาร ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ แยกต่างหากจากค่าขนส่งสินค้า (Freight) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมท่าเรือปลายทาง (Terminal Handling Charge – THC) และค่าธรรมเนียมศุลกากร (Customs Clearance Fee)

ประเภทของ Port Charge:

 • ค่าธรรมเนียมท่าเรือ (Berth Charge): ค่าธรรมเนียมสำหรับการจอดเรือเทียบท่า
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเทียบเรือ (Dockage Charge): ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือ
 • ค่าธรรมเนียมการใช้เครน (Crane Charge): ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการเครนในการขนถ่ายสินค้า
 • ค่าธรรมเนียมการใช้ลานจอดตู้สินค้า (Container Yard Charge): ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้ลานจอดตู้สินค้า
 • ค่าธรรมเนียมการนำทาง (Pilotage Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการนำทางเรือเข้าออกท่า
 • ค่าธรรมเนียมการลากจูง (Towage Fee): ค่าธรรมเนียมสำหรับบริการลากจูงเรือ
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับท่าเรือ ประเภทของเรือ ประเภทของสินค้า และบริการที่ใช้

การเรียกเก็บ Port Charge:

 • เจ้าของเรือ: โดยทั่วไปแล้ว เจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่า Port Charge
 • ตัวแทนเรือ: ตัวแทนเรืออาจชำระค่า Port Charge แทนเจ้าของเรือ และเรียกเก็บเงินคืนในภายหลัง
 • ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า: ในบางกรณี ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าอาจต้องรับผิดชอบชำระค่า Port Charge ทั้งหมด หรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการขนส่ง

ผลกระทบต่อธุรกิจ:

 • ต้นทุนการขนส่งสินค้า: Port Charge ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าโดยรวม
 • การแข่งขัน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรเปรียบเทียบค่า Port Charge ของท่าเรือ ที่แตกต่างกัน เพื่อเลือกตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนการเงิน: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรคำนึงถึงค่า Port Charge ในแผนการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

คำแนะนำ:

 • สอบถามข้อมูล: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Port Charge จากท่าเรือ ตัวแทนเรือ ล่วงหน้า
 • เปรียบเทียบราคา: เปรียบเทียบค่า Port Charge ของท่าเรือ ที่แตกต่างกัน
 • ต่อรองราคา: ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าอาจสามารถต่อรองราคา Port Charge กับท่าเรือ ตัวแทนเรือ ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการขนส่ง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

Port Charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าควรทำความเข้าใจ วางแผน และจัดการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *