นำเข้าสินค้าจากจีนทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?

นำเข้าสินค้าจากจีน ทำไมจึงควรทำให้ถูกกฎหมาย ?

การนำเข้าสินค้าจากจีนที่ถูกกฎหมาย โดยการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร ทั้งใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี และใบเสร็จต่าง ๆ ที่ออกโดยกรมศุลกากร สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่สรรพากรและศุลกากรได้ทุกเมื่อ

? การนำเข้าแบบถูกกฎหมายดีกว่าอย่างไร ?
  • เพราะ 1 ใน 5 ความผิดที่พบได้บ่อยที่สุดในการนำเข้าสินค้า คือ การลักลอบหนีศุลกากร หรือการนำของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีอากรหรือของที่ควบคุมการนำเข้าหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในไทย
  • แม้ว่าของที่ลับลอบหนีศุลกากรอาจเป็นของที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ต้องเสียภาษีก็ตาม หรืออาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องกำกัด หากไม่นำมาผ่านพิธีการศุลกากรตามขั้นตอน ถือว่ามีความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร โทษสูงสุดคือริบของ และปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 ความผิดในการนำเข้าและส่งออกที่พบได้บ่อย)
  • การนำเข้าสินค้าแบบถูกต้อง ไม่ว่าจะนำเข้าปริมาณมากหรือน้อย จึงส่งผลดีต่อผู้นำเข้าในระยะยาวมากกว่า เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าจะถูกตรวจสอบเมื่อไหร่ นอกจากนี้ ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว กอปรกับปัจจุบัน การนำเข้าสินค้าจากจีนได้รับการลดหย่อนภาษีนำเข้าต่ำสุด 0% หากมีเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ Form E ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงในระยะยาวที่หากถูกปรับแล้ว อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าหลายเท่า จึงนับว่าคุ้มค่ากว่ามาก

 

  • ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
This name you can trust
ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595