คุณรู้จัก CROSS BORDER หรือไม่?

คุณรู้จัก CROSS BORDER หรือไม่?

CROSS BORDER ขนส่งทางบก คือ
การนําเข้า-ส่งออกสินค้า ผ่านแดน จากประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการ จัดการพิธีการต่าง ๆ ระว่างประเทศที่มีพรมแดนติดกันกับผู้ส่งออก หรือการยินยอมให้ มีสินค้าผ่านเขตอาณาจักรของตนเพื่อส่งออกไปประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บค่า อากรสำหรับสินค้าที่ผ่านแดนแต่อย่างใด เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตามความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เขียนขึ้นของประเทศนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
Cross Border สำคัญอย่างไร?
การขนส่งผ่านแดนมีความสำคัญต่อการส่งออก และนำเข้าสินค้าในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศจำเป็นต้องปรับตัวจากสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศทางอากาศ หรือทางเครื่องบิน เป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ Cross Border โดยรถบรรทุกแทน สำหรับการจัดส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หรือประเทศข้างเคียง ซึ่งเป็นการขนส่งที่ไม่มีการเรียกเก็บภาษีอากร และมีค่าใช้จ่ายในค่าขนส่งที่ถูกกว่า ทำให้ต้นทุนในการขนส่งลดลง

  • ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
  • ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
This name you can trust
ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595