Customs Broker กับ Freight Forwarder แตกต่างกันอย่างไร 

Customs Broker กับ Freight Forwarder: ผู้ช่วยนำทางการค้าระหว่างประเทศ 

การค้าระหว่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลก แต่การส่งออกและนำเข้าสินค้าไม่ได้ง่ายดายเสมอไป ยังมีขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรที่ซับซ้อน เอกสารมากมาย และกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม ตรงนี้เองที่บทบาทของ Customs Broker และ Freight Forwarder เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้การค้าราบรื่น 

Customs Broker: ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากร 

Customs Broker หรือ ตัวแทนออกของ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการค้าและหน่วยงานศุลกากร โดยรับมอบอำนาจจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร เช่น 

 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบแจ้งรายละเอียดสินค้า ใบขนสินค้า ใบกำกับภาษี ฯลฯ 
 • ยื่นเอกสารต่อหน่วยงานศุลกากร 
 • ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากร 
 • ตรวจสอบสินค้า 
 • ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบศุลกากร 

Customs Broker ที่ดีควรมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายศุลกากรและประสบการณ์ในการดำเนินพิธีการศุลกากร สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าประหยัดเวลา ลดความเสี่ยง และมั่นใจได้ว่าสินค้าจะผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง 

Freight Forwarder: ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ 

Freight Forwarder หรือ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำหน้าที่ดูแลจัดการด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า เช่น 

 • หาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น บริษัทเรือ บริษัทการบิน บริษัทขนส่งสินค้าทางบก 
 • จองพื้นที่ขนส่ง 
 • ทำประกันสินค้า 
 • ติดตามสถานะสินค้า 
 • จัดการเอกสารการขนส่ง 
 • บริการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การบรรจุสินค้า การเก็บสินค้า 

Freight Forwarder ที่ดีควรมีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวาง สามารถเสนอราคาขนส่งที่แข่งขันได้ และให้บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการค้าสามารถโฟกัสกับธุรกิจหลักของตนได้อย่างเต็มที่ 

ความแตกต่างระหว่าง Customs Broker กับ Freight Forwarder 

แม้ Custom Broker และ Freight Forwarder จะมีบทบาทคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างหลักดังนี้ 

 Customs Broker Freight Forwarder 
 ดำเนินการพิธีการศุลกากร ดูแลจัดการด้านโลจิสติกส์ 
 กฎหมายศุลกากร ระเบียบศุลกากร โลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
 เตรียมเอกสาร ยื่นเอกสาร ชำระภาษี ตรวจสอบสินค้า ปรึกษาแนะนำ หาผู้ให้บริการขนส่ง จองพื้นที่ขนส่ง ทำประกันสินค้า ติดตามสถานะสินค้า จัดการเอกสารการขนส่ง บริการอื่นๆ เพิ่มเติม 

สรุป 

Customs Broker และ Freight Forwarder เป็นผู้ช่วยสำคัญสำหรับผู้ประกอบการค้าที่ต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้า ช่วยให้การค้าระหว่างประเทศราบรื่น รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัด ทั้งสองฝ่ายมีความเชี่ยวชาญและบริการที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการค้าควรเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตน 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

 • ผู้ประกอบการค้าควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Customs Broker และ Freight Forwarder ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 • ควรเปรียบเทียบราคา บริการ และความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการหลายๆ ราย 
 • ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง 
 • ควรอ่านสัญญาและเงื่อนไขการให้บริการอย่างละเอียดก่อนทำสัญญา 
 • ควรติดตามผลงานของผู้ให้บริการอย่างใกล้ชิด 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *