Form E คืออะไร ?

Form E คืออะไร ❓

Form E คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้ผู้ส่งออกเพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-China)

ขั้นตอนการขอ Form 

1.นำพิกัดสินค้าของประเทศปลายทางมาตรวจสอบว่าสามารถใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีได้หรือไม่
2. ทำบัตรกรมการค้าต่างประเทศ
3.ทำต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นเอกสารในการขอฟอร์ม
4. ขอฟอร์มทาง Internet
TEG LOGISTICS  ให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากร  ทั้งการนำเข้าและส่งออก
ยื่นทำเอกสาร FORM E จากประเทศต้นทาง โดยผู้ชำนาญการ
✔️ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
✔️ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
? This name you can trust? ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ : 1008idea.com/TEGLogistics/
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595
 
– หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ออกให้ผู้ส่งออก
เพื่อใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษตามความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Area-China)
– ขั้นตอนการขอ Form E
1.นำพิกัดสินค้าของประเทศปลายทางมาตรวจสอบว่าสามารถใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีได้หรือไม่
2. ทำบัตรกรมการค้าต่างประเทศ
3.ทำต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นเอกสารในการขอฟอร์ม
4. ขอฟอร์มทาง Internet
.
TEG LOGISTICS
✔️ผู้ให้บริการด้านพิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ
✔️ผู้นำเข้าและส่งออก รวมทั้งการจองระวางเรือ และการขนส่งทุกรูปแบบ
? This name you can trust? ขนส่งระหว่างประเทศต้องเรา TEG LOGISTICS
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
?เปิดวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.
?เบอร์โทร : 061-996-6663
✉️อีเมล : cs@teglogistics.net
?เว็บไซต์ :teglogistics.net
✅Line : @TEGLOGISTICS
?วีแชท : TEGLOGISTICS
?Whatsapp : 0972826595